• Facerse socia/o de Implicadas no Desenvolvemento e colaborar no financiamento e difusión dos proxectos en Etiopía

Logo IND


  • Promover e colaborar en campañas de presión política sobre a situación de Etiopía

  • Interesarse polo país, cultura, etc.

  • Tomar medidas concretas de aforro de auga

  • Programas de ADEGA (www.adega.info)
Implicadas/os No Desenvolvemento | www.implicadas.org | info@implicadas.org | 886 111 911